Overig

Blad

De man met de eerste nummers

Aan nieuwe tijdschriften gaat vaak een nulnummer vooraf, een proefnummer voor de makers. Ze worden niet uitgegeven en verdwijnen gewoon in een laatje. Het zijn natuurlijk wel zeldzame en unieke exemplaren. Dat begreep ook Jan Knaap, die er zestienhonderd (!) verzamelde. [pdf]