Projecten

The Story Network

Bedrijfscommunicatie/storytelling TeamTelefoon

Via The Story Network ben ik aangesteld om een aantal communicatie-uitingen te verzorgen voor de bereikbaarheidsapplicatie TeamTelefoon. Door middel van storytelling heb ik het verhaal van het bedrijf in verschillende media-uitingen verpakt, waarbij we een van hun klanten, de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV), nadrukkelijk hebben betrokken.

  • Bedenken onderdelen communicatieplan.
  • Optekenen (interview + uitwerking) informatief praktijkverhaal over het gebruik van TeamTelefoon, bedoeld voor de website en socials van TeamTelefoon en RIWB AVV.
  • Aansturen freelance zorgjournalist voor een artikel over e-health met namedropping van TeamTelefoon. Dit artikel heb ik aangeboden aan, en is geplaatst op verschillende websites, zoals gezondheid.nl, vilans.nl en health-holland.com.
  • Optekenen (interview + uitwerking) dubbelinterview met TeamTelefoon en RIBW AVV, bedoeld voor de LinkedIn-pagina’s van beide bedrijven.